Buitengebied, Rotersweg 23

Plangebied

Het betreft een bestemmingsplan voor de locatie Rotersweg 23. 

Aanleiding

Met dit bestemmingsplan wordt, naast vervanging van de bestaande woning, de realisatie van een woning in het kader van de Rood voor Rood-regeling op het perceel Rotersweg 23 mogelijk gemaakt. Dit ter compensatie van de sloop van landschapsontsierende bebouwing op het perceel zelf en op een perceel in de gemeente Haaksbergen.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 25 juni 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23 vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 17 juli tot en met 27 augustus 2019 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee op 28 augustus 2019 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale ontwerpbestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?