C.T. Storkstraat 35

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door het perceel CT Storkstraat 35.

Aanleiding

De eigenaar van Hotel 't Lansink heeft een verzoek ingediend om hotelkamers te mogen realiseren in het tegenover gelegen pand (C.T. Storkstraat 35). Op basis van het geldende bestemmingsplan is dit niet toegestaan. Het pand is laatstelijk in gebruik geweest als kantoorruimte, gevolgd door een jarenlange leegstand. De eigenaar van Hotel 't Lansink is van plan het pand geschikt te maken tot hotelvoorziening met een aantal hotelkamers, als uitbreiding op het huidige en beperkte aanbod van hotelkamers van Hotel 't Lansink. Om dit te kunnen realiseren is het voorliggende bestemmingsplan opgesteld.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 13 september 2011 het bestemmingsplan vastgesteld. U kon het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121 in Hengelo. Tijdens de inzagetermijn is 1 beroepsschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is binnen de inzagetermijn geen verzoek om een voorlopige voorziening ingediend, waardoor het plan op 9 november 2011 in werking is getreden. Vervolgens is er buiten de inzagetermijn een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Op 7 februari 2012 is het besluit door de Raad van State geschorst.

Wijzigingsbesluit

Tijdens de zitting bij de Raad van State over de voorlopige voorziening is duidelijk geworden dat de in het bestemmingsplan vastgestelde goot- en nokhoogten voor een gedeelte van het perceel hoger zijn dan bedoeld was. Om deze omissie ter herstellen heeft de gemeenteraad op 24 april 2012 een wijzigingsbesluit op het vastgestelde bestemmingsplan C.T. Storkstraat 35 genomen. In dit wijzigingsbesluit wordt voor een gedeelte van het perceel een aangepast bouwvlak en maximale bouwhoogte wordt aangebracht.

Procedure wijzigingsbesluit

Het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken hebben van 23 mei tot en met 3 juli 2012 ter inzage gelegen. Tegen de delen van het plan die ongewijzigd zijn gebleven kan geen beroep worden ingesteld. Het reeds ingediende beroepschrift tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan C.T. Storkstraat 35 werd mede geacht gericht te zijn tegen het wijzigingsbesluit. Op 4 juli 2012 is het beroep ongegrond verklaard. Het wijzigingsbesluit CT Storkstraat 35 is daardoor in werking getreden en onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121.

De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij ‘inzien’ .

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?