Centrum 2013, Badhuis

Plangebied

Het plangebied wordt begrensd door de Oldenzaalsestraat, de Wemenstraat, de Drienerbeek en de sportvelden van de VMBO de Spindel.

Aanleiding

Domain Twente BV is voornemens om het Badhuis, gelegen aan de Oldenzaalsestraat nummer 18 te transformeren en op te toppen tot een appartementencomplex met 29 appartementen. Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan Centrum 2013. Het bestemmingsplan Centrum 2013, Badhuis maakt deze ontwikkeling wel mogelijk.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2018 het bestemmingsplan Centrum 2013, Badhuis gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde plan lag samen met de omgevingsvergunning van 28 februari tot en met 10 april 2018 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn zijn vier beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Op 6 maart 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en zijn de beroepen ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn daarmee onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?