Dalmeden, CPO Kamers

Plangebied

Het plangebied CPO Kamers maakt deel uit van het deelgebied Kamers dat het meest oostelijk gelegen deelgebied vormt van Dalmeden. Deze grens wordt globaal gevormd door de Brink aan de westzijde, de woningen gelegen aan het Muiderslot aan de zuidzijde en de nog te realiseren woongebieden in Kamers aan de oost- en noordzijde.

Aanleiding

Het bestemmingsplan 'Dalmeden' is een globaal bestemmingsplan, met uitwerkingsbevoegdheid. Diverse deelgebieden in het woongebied Dalmeden zijn al ontwikkeld. In het plangebied Kamers ligt een woongebied dat wordt ontwikkeld door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het bestemmingplan Dalmeden, CPO Kamers maakt de bouw van 9 appartementen en 20 grondgebonden woningen mogelijk in het deelgebied CPO Kamers van het woongebied Dalmeden. Het bouwplan voldoet niet aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan ‘Dalmeden’, derhalve betreft het geen uitwerkingsplan, maar een herziening van het bestemmingsplan ‘Dalmeden’.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 6 november 2018 het bestemmingsplan Dalmeden, CPO Kamers vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 14 november tot en met 27 december 2018 ter inzage. Tijdens deze termijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan Dalmeden, CPO Kamers is daarmee op 28 december 2018 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?