Dalmeden 2017

Plangebied

Het woongebied Dalmeden is gelegen in het noorden van de gemeente Hengelo en wordt globaal begrensd door de Slangenbeek, de Dalmedenweg en de Beneluxlaan.

Aanleiding

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan tien jaar. Daarom wordt het bestemmingsplan Dalmeden uit 2008 geactualiseerd. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in het bestemmingsplan.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 6 maart 2018 het bestemmingsplan Dalmeden 2017 gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 28 maart 2018 tot en met 8 mei 2018 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee op 9 mei 2018 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?