Deldenerstraat naast 306

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo sectie A nummer 5334, gelegen naast Deldenerstraat 306.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Deldenerstraat naast 306 maakt het oprichten van één woning mogelijk. Door het mogelijk maken van één woning op het perceel gelegen naast Deldenerstraat 306 wordt het bebouwingslint langs de noordzijde van de Deldenerstraat stedenbouwkundig afgerond.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 6 november 2018 het bestemmingsplan Deldenerstraat naast 306 vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben van 14 november tot en met 27 december 2018 ter inzage gelegen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is daardoor op 28 december 2018 in werking getreden en onherroepelijk geworden. U kunt nog altijd een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?