Enschedesestraat 368

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door het perceel Enschedesestraat 368.

Aanleiding

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de voormalige kweekkas voor opslag kan worden gebruikt. Dit is niet mogelijk binnen het bestaande bestemmingsplan. Om deze reden zal een partiële herziening van dit bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Procedure

 De procedure van het bestemmingsplan Enschedesestraat 368 is afgerond. Het bestemmingsplan is op 4 februari 2011 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?