Händelstraat, Twinta

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door de Händelstraat, Oldenzaalsestraat en de westgrens van de percelen kadastraal bekend als sectie O, nummer 2230 en sectie T, nummer 4482.

Aanleiding

De huidige bestemmingsplannen laten op deze plek niet de gewenste ontwikkeling toe. Om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken is een herzieningen van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het bestemmingsplan zal de realisatie van zorgappartementen mogelijk maken.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Händelstraat, Twinta is afgerond. Op 29 januari 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 6 februari 2013 tot en met 19 maart 2013 ter inzage. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan. Het bestemmingsplan Händelstraat, Twinta is op 20 maart 2013 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?