Hengelo Noord, Hasseler Es

Plangebied

De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door de Deurningerstraat, Bartelinkslaantje, Oldenzaalsestraat, Borgmanweg en de Hasselerbeek.

Aanleiding

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Daarom wordt het bestemmingsplan Hengelo Noord uit 2007 geactualiseerd. Het deel dat betrekking heeft op de Hasseler Es gaat nu in procedure. Dit is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in het bestemmingsplan.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 6 maart 2018 het bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler Es gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 21 maart 2018 tot en met 1 mei 2018 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee op 2 mei 2018 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?