Hengelo Noord, Moerasgebied

Plangebied

Het plangebied Hengelo Noord, Moerasgebied wordt globaal begrensd door de: Sprinkhaan, Duizendpoot, Meikever en de Meester Molendijkweg. Het plan maakt de bouw van dertien vrijstaande woningen mogelijk. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

Bij de planvorming voor onderhavig plangebied is gebleken dat niet geheel voldaan kan worden aan het bestemmingsplan Hengelo Noord. Het bestemmingsplan Hengelo Noord stelt onder andere dat woningen met de voorgevel in de aan de straat gelegen bouwgrens gebouwd dienen te worden. In het plangebied zal echter sprake zijn van een 'speelse' opzet waar iedere woning op een andere wijze op de kavel geplaatst zal worden. Om ervoor te zorgen dat de voorgestelde gevarieerde opzet in het plangebied gerealiseerd kan worden is dit bestemmingsplan opgesteld. Door de regels zo aan te passen dat de betreffende woningen niet met de voorgevel in de bouwgrens gesitueerd dienen te worden, kan het plan alsnog worden gerealiseerd.

Procedure

 Het vastgestelde bestemmingsplan heeft van 10 juli 2009 tot en met 20 augustus 2009 ter inzage gelegen bij de afdeling Vergunningen en bij de Gemeentewinkel. Er is gedurende deze periode geen beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan Hengelo Noord, Moerasgebied op 21 augustus 2009 onherroepelijk is geworden. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.
 

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?