Hengelo Zuid, Breemarsweg en omgeving

Plangebied

Het plangebied Breemarsweg en omgeving wordt globaal begrensd door de Haaksbergerstraat, omloopleiding, Laan Hart van Zuid, Industriestraat, Willem de Clerqstraat, Lansinkweg, Industriestraat en de Breemarsweg.

Aanleiding

De geldende bestemmingsplannen voor het plangebied zijn verouderd en worden geactualiseerd. In het bestemmingsplan Hengelo Zuid, Breemarsweg e.o. ligt de nadruk vooral op het vastleggen van de bestaande situatie. Ook maakt het plan nieuwe garageboxen mogelijk op een binnenterrein achter de woningen C. Huygenslaan 7 t/m 13, Industriestraat 129 t/m 141 en Steenbakkersweg 40 t/m 48.

Procedure

 De raad heeft op 2 juli 2013 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken waren van 24 juli tot en met 3 september 2013 in te zien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor. U kunt nog steeds  een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bestanden zijn ook nog beschikbaar.

Tegen het plan is weliswaar beroep ingesteld, maar dit beroep is ingetrokken. Het bestemmingsplan is daardoor op 4 september 2013 in werking getreden en tegelijk onherroepelijk geworden. 

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?