Hengelo Zuid, Veldwijk en omgeving

Plangebied

Het plangebied Veldwijk en omgeving wordt globaal begrensd door de Enschedesestraat, Twekkelerweg, Parallelweg SS, sportpark HVV en de Breemarsweg.

Aanleiding

De geldende bestemmingsplannen voor het totale plangebied Hengelo Zuid zijn verouderd en zijn geactualiseerd. Het plangebied Hengelo Zuid bestaat uit drie deelgebieden (Breemarsweg en omgeving, Veldwijk en omgeving en Berflo Es en omgeving). Voor het deelgebied Veldwijk e.o. is nu een bestemmingsplan gemaakt waarbij de nadruk vooral ligt op het vastleggen van de bestaande situatie. Deelgebied Veldwijk e.o. wordt globaal begrensd door de Enschedesestraat, Twekkelerweg, Parallelweg SS, sportpark HVV en de Breemarsweg.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 26 maart 2013 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde plan lag ter inzage van 10 april 2013 t/m 21 mei 2013. Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het plan is één beroep ingesteld. Op 27 november 2013 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zelf in de zaak voorzien, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?