Herziening Westermaat Plein, fase III

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door de Oude Hengeloseweg, Lemerijweg en de Amerikalaan.

Aanleiding

Bauhaus wil een bouwmarkt met tuincentrum vestigen op het Westermaat Plein Fase III. Het perceel laat deze functie in het huidige bestemmingsplan Bedrijventerrein Westermaat in beginsel toe, echter past het bouwplan niet geheel in het daarvoor bestemde bouwblok. Om de ontwikkeling op korte termijn mogelijk te maken is het bestemmingplan herzien.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 4 maart 2014 het bestemmingsplan Westermaat Plein, fase III gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde plan lag samen met de omgevingsvergunning van 19 maart 2014 tot en met 30 april 2014  ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn zijn vier beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Ook is er een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Éen beroepschrift is ingetrokken. Op 16 juni 2014 heeft de Raad van State het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen en is het plan in werking getreden.
Op 21 oktober 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de bodemprocedure en zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?