Kamerbewoning

Plangebied

Het paraplubestemmingsplan Kamerbewoning heeft betrekking op nagenoeg het gehele grondgebied van de gemeente Hengelo, met uitzondering van het buitengebied, de bedrijfsterreinen en die gebieden die nog niet over een recent vigerend bestemmingsplan beschikken.

Aanleiding

In de in Hengelo geldende bestemmingsplannen staat dat woningen uitsluitend bedoeld zijn voor de huisvesting van één huishouden. Volgens de jurisprudentie is er bij kamerverhuur/kamerbewoning geen sprake van één afzonderlijk huishouden, wat tot gevolg heeft dat in geen van de in Hengelo geldende bestemmingsplannen kamerverhuur is toegestaan. In een moderne stad met de omvang van Hengelo is dit echter geen reële situatie. Er zijn ruim 80 panden bekend waar kamerverhuur plaatsvindt. Het is bekend dat in sommige delen van de stad juist in deze kamerverhuurpanden overlast ontstaat bijvoorbeeld door studenten, maar vooral ook door drugscriminaliteit en andere criminele activiteiten, waardoor het noodzakelijk is dat bepaald wordt waar wel en waar geen kamerverhuur wenselijk is en onder welke voorwaarden. Hierdoor moeten onder andere de bestemmingsplannen worden aangepast. Dit kan met een relatief eenvoudige procedure, de zogenaamde parapluherziening. Een paraplubestemmingsplan is een bestemmingsplan dat een aantal overkoepelende regels toevoegt aan de hiervoor aangewezen bestemmingsplannen.

Procedure

 De procedure van het bestemmingsplan Kamerbewoning is afgerond. Het bestemmingsplan is op 27 augustus 2010 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?