Klein Driene de Hoven

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door de Lentohof, Allegrohof en Andantehof (gedeeltelijk).

Aanleiding

Het plan 'Klein Driene - De Hoven' vormt de eerste fase van de herstructurering van het gebied Klein Driene. Het plan past (deels) niet binnen het geldende bestemmingsplan aangezien de diepte van enkele woongebouwen de bouwgrens overschrijdt en enkele bouwhoogtes worden overschreden. Het bestemmingsplan Klein Driene – De Hoven beoogt de realisatie van het herstructureringsplan mogelijk te maken.

Procedure

 De procedure van het bestemmingsplan Klein Driene – De Hoven is afgerond. Het bestemmingsplan is op 15 juni 2011 onherroepelijk geworden. U kunt op afspraak een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?