Lange Wemen

Plangebied

Het plangebied Lange Wemen wordt globaal begrensd door de Deldenerstraat, Oldenzaalsestraat, Wemenstraat en de Langestraat.

Aanleiding

Voor de herontwikkeling van het gebied Lange Wemen heeft Hengelo zich een aantal doelen gesteld. Zo biedt de herontwikkeling onder andere de mogelijkheid om de woonfunctie in de binnenstad te versterken en het winkelcentrum Thiemsbrug te moderniseren. Daarnaast wordt ruimte geboden voor de vestiging van een nieuw stadskantoor en de realisatie van een horecaplein.

Procedure

 Het bestemmingsplan Lange Wemen is op 21 februari 2012 door de raad vastgesteld. Het plan heeft van 29 februari t/m 10 april 2012 ter inzage gelegen. Er zijn geen beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Het bestemmingsplan Lange Wemen is op 11 april 2012 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?