Langeler Erve - deelgebied Smederij

Plangebied

Het plangebied betreft een gedeelte van het uitwerkingsplan Langeler Erve. Het plangebied is globaal gelegen tussen de Langelermaatweg en de Laan Hart van Zuid.

Aanleiding

Het bestemmingsplan betreft een herziening van een deel van het Uitwerkingsplan Langeler Erve. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de woonbestemming van een aantal bouwkavels aan de achterzijde 4 meter wordt uitgebreid. De huidige bestemming van deze strook is verkeer en verblijf en wordt gewijzigd in wonen. Op de toe te voegen strook kunnen bijgebouwen worden gerealiseerd.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 17 juli 2012 het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan Langeler Erve – deelgebied Smederij heeft van  25 juli 2012 t/m 4 september 2012 ter inzage gelegen. Er zijn geen beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Het bestemmingsplan Langeler Erve – deelgebied Smederij is hierdoor op 5 september 2012 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?