Meander Zuid

Plangebied

De grens van het plangebied Meander Zuid wordt globaal gevormd door de Bornsedijk, Hollands Diep, Katerveer en Hagestein.

Aanleiding

Bestemmingsplan 'Dalmeden' is een globaal bestemmingsplan, met uitwerkingsbevoegdheid. Voor de woongebieden Kern Noord, Kern Zuid, Bos Noord, Bos Zuid, Kamers en Stromen zijn uitwerkingsplannen opgesteld. Een groot deel van de kavels is verkocht of in optie. Uitgifte van een volgend woongebied is wenselijk. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van woningen in woongebied Meander Zuid mogelijk. Het betreft echter een herziening van het bestemmingsplan Dalmeden en geen uitwerkingsplan.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 6 maart 2018 het bestemmingsplan Meander Zuid gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 21 maart 2018 tot en met 1 mei 2018 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee op 2 mei 2018 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?