Medaillon, deelgebieden 10 en 11

Plangebied

Het plangebied bestaat uit drie woonbestemmingen binnen de deelgebieden 10 en 11 in het zuidelijk deel van Medaillon. Ruwweg wordt het plangebied begrensd door de Oosterbosweg, de Klaas Berninkstraat, de Willem de Kooningstraat, het Henk ter Horstpad, de grenzen van het perceel kadastraal bekend als sectie G, nummer 1655 en de Achterhoekseweg.

Aanleiding

Voor het plangebied voorziet het geldende bestemmingsplan in het oprichten van in totaal een 13-tal woningen. Gebleken is dat deze ruime kavels op deze locatie, onder het huidige economische klimaat niet realiseerbaar zijn. Om het gebied "Medaillon" desondanks te kunnen afronden, is er behoefte aan het verruimen van de bebouwingsmogelijkheden tot in totaal maximaal 19 woningen; een toevoeging van in totaal 6 woningen.

Aangezien deze verruiming niet passend is in het geldende bestemmingsplan, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het gebied ligt op dit moment braak en is in eigendom van de Gemeente Hengelo. Voor het overige deel is het al bebouwd met woningen die in eigendom zijn van particulieren.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 3 december 2014 het bestemmingsplan vastgesteld. U kon het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 24 december 2014 tot en met 3 februari 2015 inzien. Tijdens de inzagetermijn is geen beroepschrift ingediend bij de Raad van State, waardoor het plan op 4 februari 2015 in werking is getreden en tevens onherroepelijk is geworden. De procedure voor het bestemmingsplan is hiermee afgerond. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?