Naoorlogse wijken, Isaac da Costastraat

Plangebied

De grens van het plangebied wordt gevormd door de P.C. Hooftlaan, de parkeerplaats aan de Staringstraat, de Isaac da Costastraat en de Isaac da Costastraat 95-97.

Aanleiding

Bareto B.V. is van plan het terrein Isaac da Costastraat 105 (voormalige Oranjemavo) te herontwikkelen ten behoeve van 16 grondgeboden woningen. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan Naoorlogse wijken, omdat het perceel hierin de bestemming Maatschappelijke doeleinden heeft. Het bestemmingsplan Naoorlogse wijken, Isaac da Costastraat maakt het realiseren van maximaal 16 twee-onder-een-kap woningen mogelijk. Ook maakt dit bestemmingsplan de aanleg van een ontsluitingsweg mogelijk.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2017 het bestemmingsplan Naoorlogse wijken, Isaac da Costastraat vastgesteld. U kunt een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken hebben van 12 juli tot en met 22 augustus 2017 ter inzage gelegen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is daardoor op 23 augustus 2017 in werking getreden en onherroepelijk geworden. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij “Inzien”.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?