P&R garage Gieskesstraat

Plangebied

Het plangebied ligt tussen de Parallelweg Ls, Gieskesstraat en de Trijpstraat.

Aanleiding

Het bestemmingsplan betreft een herziening van een deel van het bestemmingsplan Veloursring. In en rondom het stationsgebied Centraal Station Twente (CST) vinden ontwikkelingen plaats. CST is onderdeel van het project Hart van Zuid, een van de meest omvangrijke stedelijke vernieuwingsoperaties in Nederland. Hart van Zuid staat voor een innovatieve combinatie van Twents industrieel erfgoed met moderne onderwijs-, culturele en winkelvoorzieningen, comfortabel wonen en eigentijds zakendoen. Het stationsgebied maakt deel uit van de 2e fase Hart van Zuid. Centrale doelstelling van de realisatie van de 2e fase Hart van Zuid is te komen tot het leveren van een bijdrage in de versterking van de regionale economie, versterking en concentratie van regionale en bovenregionale voorzieningen en het versterken van de regionale bereikbaarheid.

De ontwikkeling van het stationsgebied gaat uit van een combinatie van functies die elkaar versterken en aansluiten bij de verschillende doelgroepen van Centraal Station Twente: passanten, reizigers, poppodiumbezoekers, zakenmensen etc. De primaire functies van het station zijn: vervoersknooppunt (station), economisch knooppunt (WTC Twente Businessdistrict). Daarnaast wil het Centraal Station Twente gebruikers faciliteren door in het stationsgebied voorzieningen van hoog niveau te bieden: horeca, detailhandel en ruime parkeermogelijkheden voor auto en fiets. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een parkeergarage te realiseren. De parkeergarage betreft een meerlaagse voorziening met zo'n 285 parkeerplaatsen. De huidige tijdelijke P+R voorziening direct langs het spoor, met 104 parkeerplaatsen, komt met de realisatie van de parkeergarage te vervallen.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan P&R garage Gieskesstraat is afgerond. Op 26 februari 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan P&R garage Gieskesstraat  vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 6 maart tot en met 16 april 2013 ter inzage. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan. Het bestemmingsplan P&R garage Gieskesstraat is op 17 april 2013 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?