Seahorseterrein

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door de percelen behorende bij het voormalig Seahorseterrein en de toegangsweg daarvan richting de Woolderesweg, kadastraal bekend als sectie A nummers 4546, 4178,  4179 en 5397 (deels).

Aanleiding

Het voormalige fabrieksterrein van Seahorse ligt al geruime tijd braak. Al sinds een aantal jaren is er sprake van een mogelijke woningbouwontwikkeling op het terrein. Deze ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het bestemmingsplan Seahorseterrein voorziet in deze herziening.

Procedure

De procedure voor het bestemmingsplan Seahorseterrein is afgerond. De gemeenteraad heeft op 18 december 2018 het bestemmingsplan Seahorseterrein gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan lag van 16 januari tot en met 26 februari 2019 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is beroep ingesteld bij de Raad van State. Nadat de Raad van State op 16 oktober 2019 uitspraak heeft gedaan is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?