Sloetsweg Bellinckhof

Plangebied

Het plangebied omvat de voormalige Gamma- en Heerbaart locatie aan de Sloetsweg, het groengebied ter plaatse van de aansluiting van de Brecklenkamp aan de Sloetsweg en het parkeerterrein aan de Sloetsweg.

Aanleiding

Het bestemmingsplan betreft een herziening van een deel van het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken. Het voorliggende bestemmingsplan ‘Sloetsweg/Bellinckhof’ voorziet in deze herziening van het plan. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van grondgebonden woningen, wonen en werken, een woonzorgcentrum en appartementen mogelijk.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Sloetsweg/Bellinckhof is afgerond. Op 9 oktober 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 17 oktober 2012 tot en met 27 november 2012 ter inzage. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan. Het bestemmingsplan Sloetsweg/Bellinckhof is op 28 november 2012 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?