Tuindorp 't Lansink

Plangebied

Tuindorp 't Lansink ligt ten zuiden van spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en ten zuidwesten van het stadscentrum en van het NS-station. De begrenzing van het plangebied (tevens de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht) wordt gevormd door de volgende straten: Ainsworthstraat, spoorlijn Hengelo - Zutphen, Lansinkesweg, Willem de Clerqstraat, Beckumerstraat, Buitenweg, Lansinkweg, Chr.Huygenslaan, Industriestraat, Breemarsweg, Oelerweg en 't Onland. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

Op 17 oktober 2003 is Tuindorp 't Lansink door het rijk aangewezen als Beschermd Dorpsgezicht. Toen is tevens besloten dat de geldende bestemmingsplannen niet voldoen aan het beschermingsvereiste en dat daarom binnen een termijn van 2 jaar een beschermend bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Om hieraan te kunnen voldoen is het bestemmingsplan Tuindorp 't Lansink opgesteld, waarin met name de karakteristieke bestaande ruimtelijke structuur van Tuindorp 't Lansink wordt vastgelegd. Voor wat betreft de opzet van dit bestemmingsplan is aangesloten bij het project actualisering van verouderde bestemmingsplannen, maar het plan neemt door de gedetailleerde wijze van bestemmen een bijzondere plek in.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Tuindorp 't Lansink is afgerond. Vanaf 21 september 2005 is het bestemmingsplan onherroepelijk. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Het bestemmingsplan Tuindorp 't Lansink is gedeeltelijk herzien voor de C.T. Storkstraat 35.

Inzien

Hieronder kunt uĀ deĀ onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?