VMBO

Plangebied

Het plangebied VMBO is globaal gelegen tussen de Europalaan, Houtmaatweg en de Dijksweg, ten noorden van het woongebied Medaillon.

Aanleiding

Het  huidige bestemmingsplan laat op deze plek de bouw van de school niet toe. Om dit wel mogelijk te maken is het bestemmingsplan VMBO opgesteld.

Procedure

 De raad heeft op 2 juli 2013 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 24 juli tot en met 3 september 2013 ter inzage.
Tijdens de inzagetermijn is één beroepschrift ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 26 maart 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en het beroepschrift ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan op 26 maart 2014 onherroepelijk geworden.
U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121.
De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij ‘Inzien’. 

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?