Veegplan Buitengebied, Karakteristieke erven en panden

Aanleiding

Erven en boerderijen zijn beeldbepalend voor het landschap en de streek. De streekeigen bebouwing en de opzet van de erven bepalen in belangrijke mate het beeld en de beleving van het buitengebied. Gebruik en geschiedenis van het (cultuur)landschap zijn af te lezen aan de erven en boerderijen. Daarmee zijn ze vanuit cultuurhistorisch oogpunt waardevol. Het instandhouden van de karakteristieken van deze waardevolle elementen is een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het buitengebied en de identiteit van de gemeente en zorgt voor een aantrekkelijke omgeving voor wonen, werken en recreëren. De gemeente Hengelo wil dan ook zorgvuldig omgaan met waardevolle erven en bebouwing. Het inventariseren van ‘karakteristieke panden en erven’ is een veelgebruikt middel om de oorspronkelijke kwaliteiten van de bebouwing in het buitengebied te onderkennen en te behouden. Ook de gemeente Hengelo heeft een dergelijke inventarisatie uitgevoerd. De uitkomst van deze inventarisatie is verwoord in het rapport 'Karakteristieke erven en panden, een inventarisatie van panden en erven in het buitengebied van de gemeente Hengelo'.

Procedure

Het rapport 'Karakteristieke erven en panden, een inventarisatie van panden en erven in het buitengebied van de gemeente Hengelo' maakt deel uit van het 'Veegplan Buitengebied'. Dit plan lag van 18 mei tot en met 28 juni 2016 ter inzage. Elders op deze site kunt u meer informatie vinden over het veegplan.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?