Veegplan Buitengebied

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door diverse percelen gelegen in het buitengebied van Hengelo.

Aanleiding

Onderhavig veegplan bestaat uit aanpassingen van het bestemmingsplan Buitengebied uit 2010. Dit betreffen bijvoorbeeld correcties en aanpassingen die de juridische regeling in overeenstemming brengt met de feitelijke situatie, beleidsaanpassingen in de regels, het herstel van onduidelijkheden of onvolkomenheden in de regels en / of op de verbeelding en het mogelijk maken van enkele ontwikkelingen.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied is afgerond. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 18 mei tot en met 28 juni 2016 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State. Nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan op 18 januari 2017 is het plan onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?