Vooroorlogse Wijken

Plangebied

Het plangebied ligt als het ware als een schil rond de binnenstad. Globaal wordt het gebied begrensd door de volgende straten/spoorlijnen: Geerdinksweg - Weideweg - Bornsestraat - Sloetsweg - Castorweg - Jozef Haydnlaan - Sweelickstraat - Beethovenlaan - Breukersweg - Enschedesestraat - Centrumring - Spoorlijn Hengelo - Zutphen. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

De geldende bestemmingsplannen in het plangebied Vooroorlogse Wijken zijn grotendeels verouderd en onderling sterk verschillend. Hierdoor zijn ongewenste ontwikkelingen niet tegen te houden en gewenste toekomstige ontwikkelingen moeilijk realiseerbaar. Daarnaast dienen bestemmingsplannen gestandaardiseerd en gedigitaliseerd te worden. Tegen deze achtergrond startte de gemeente Hengelo het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Het plan Vooroorlogse Wijken maakt deel uit van deze actualisatieplannen.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken is afgerond. Vanaf 24 januari 2007 is het bestemmingsplan onherroepelijk. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken is inmiddels al een aantal keren herzien, te weten de bestemmingsplannen voor de Ziekenhuisstraat / Kievitstraat, de Sloetsweg/Bellinckhof, de Deurningerstraat - Dr. Schaepmanstraat, de Wielewaalstraat / Beethovenlaan en de Anninksweg 117. Inmiddels is ook een grote gedeeltelijke herziening onherroepelijk; Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 1).

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

In onderstaande stukken zijn het gedeeltelijk onthouden van de goedkeuring door GS en de uitspraak van de Raad van State niet verwerkt. In de stukken die ter inzage liggen bij de afdeling Vergunningen is dit wel aangegeven.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?