Voorstadshalte Gezondheidspark

Plangebied

Het plangebied is gelegen ter plaatse van de spoorlijn Zutphen-Hengelo ter hoogte van de Venderinksweg. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

Ten behoeve van een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt er een voorstadhalte voor de trein gerealiseerd ter hoogte van het toekomstig Gezondheidspark aan de Venderinksweg. Het ontwerp voor de voorstadshalte past (gedeeltelijk) niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan Voorstadhalte Gezondheidspark bevat een passende planologische regeling voor dit gebied.

Procedure

 De procedure van het bestemmingsplan Voorstadhalte Gezondheidspark is afgerond. Het bestemmingsplan is op 25 mei 2011 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij “inzien”.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?