Westermaat Plein fase III, verplaatsen reclame-uiting

Plangebied

In 2015 is het bestemmingsplan ‘Herziening Westermaat Plein, fase III’ onherroepelijk geworden. Hierin wordt de bouw van een bouwmarkt met tuincentrum (Bauhaus) gefaciliteerd. Het plangebied bevat een klein gedeelte van de gevel van de te realiseren bouwmarkt de Bauhaus.

Aanleiding

In 2015 is het bestemmingsplan ‘Herziening Westermaat Plein, fase III’ onherroepelijk geworden. Hierin wordt de bouw van een bouwmarkt met tuincentrum (Bauhaus) gefaciliteerd. In het bestemmingsplan ‘Herziening Westermaat Plein, fase III’ is een specifieke aanduiding opgenomen om een reclame-uiting ter plaatse van de hoofdingang mogelijk te maken. Het is nu wenselijk om deze reclame-uiting circa 12 meter te verplaatsen richting het midden van de voorgevel. Het verwezenlijken van deze verplaatsing past niet in het geldende bestemmingsplan, waardoor het bestemmingsplan ‘Herziening Westermaat Plein, fase III’ voor dit aspect moet worden herzien.

Procedure

 Op 22 november 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 30 november 2016 tot en met 10 januari 2017 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. U kunt daarnaast ook een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook beschikbaar. Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Er is geen beroep tegen het vaststellingsbesluit ingesteld, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk in werking is getreden op 11 januari 2017.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?