Wielewaalstraat/Beethovenlaan

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door de Wielewaalstraat, Beethovenlaan en de Elsmarsweg.

Aanleiding

Het huidige bestemmingsplan laat op deze plek niet de gewenste ontwikkelingen toe. Om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van circa 8 grondgebonden woningen en een appartementen complex voor zorg met commercieel/maatschappelijke functies op de begane grond mogelijk.

Procedure

 Op 10 september 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Bij de Raad van State zijn geen beroepsschriften of verzoeken om voorlopige voorziening ingediend, waardoor het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking is getreden met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het plan is op 6 november 2013 in werking getreden en ook gelijk onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?