Willem Royaardsstraat 80

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door het perceel Willem Royaardsstraat 80.

Aanleiding

Het huidige bestemmingsplan laat op deze plek niet de gewenste ontwikkeling toe. Om de nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken, is herziening van deze bestemmingsplannen noodzakelijk. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de realisatie van een extra woning op het perceel mogelijk.

Procedure

 De raad heeft op 10 september 2013 het bestemmingsplan Willem Royaardsstraat 80 vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 18 september tot en met 29 oktober 2013 ter inzage bij de afdeling Vergunningen in het stadskantoor. U kunt nog altijd een raadpleegbare verbeelding op RO-online of de digitale bronbestanden inzien.

Tijdens de inzagetermijn heeft niemand beroep ingesteld of een voorlopige voorziening gevraagd. Hierdoor is het bestemmingsplan op 30 oktober 2013 in werking getreden en tevens onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?