Woolder Es 2012

Plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de spoorlijn Hengelo - Almelo, Weideweg, Geerdinksweg, Boerhaavelaan, Deldenerstraat en het buitengebied.

Aanleiding

In het kader van het project “actualisering van verouderde bestemmingsplannen” is in 2004 het bestemmingsplan Woolder Es vastgesteld. Dit plan moet worden herzien omdat wettelijk gezien een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar. Inmiddels is voor het plangebied een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld, waarbij de nadruk vooral ligt op het vastleggen van de bestaande situatie.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 4 maart 2014 het bestemmingsplan Woolder Es 2012 gewijzigd vastgesteld. U kon het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 19 maart tot en met 29 april 2014 inzien. Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Raad van State zijn geen beroepschriften binnengekomen. Hierdoor is het plan op 30 april 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'. 

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?