Wozoco Beckum

Plangebied

De grens van het plangebied WOZOCO Beckum wordt globaal gevormd door de Haaksbergerstraat, de katholieke Kerk, de sportvelden en een woonperceel gelegen aan de Haaksbergerstraat.

Aanleiding

Er is in Beckum veel behoefte aan een wooncomplex voor ouderen met zorg. Het wooncomplex is bedoeld voor ouderen uit Beckum en Oele. De WOZOCO wordt gerealiseerd aan de Haaksbergerstraat en bestaand uit 17 seniorenwoningen met een ontmoetingsruimte en een zorgkantoor. Het bestemmingsplan “WOZOCO Beckum” beoogt het realiseren van WOZOCO Beckum aan de Haaksbergerstraat.

Procedure

 De procedure van het bestemmingsplan WOZOCO Beckum is afgerond. Het bestemmingsplan is op 30 april 2010 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.
 

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?