Zwavertsweg

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Zwavertsweg.

Aanleiding

Weghorst architectuur uit Wierden heeft het plan op een braakliggende locatie aan de Zwavertsweg in Hengelo een drietal woningen en maximaal 20 garageboxen te realiseren. Deze ontwikkeling is niet meegenomen in het in maart 2009 vastgestelde bestemmingsplan 'Naoorlogse wijken'. De ontwikkeling is dan ook in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, is het bestemmingsplan Zwavertsweg opgesteld.

Procedure

 De procedure van het bestemmingsplan Zwavertsweg is afgerond. Het bestemmingsplan is op 25 maart 2011 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?