Bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Stromen

Aanleiding

Het bestemmingsplan Dalmeden is 29 januari 2008 door de raad vastgesteld. Dit plan voorziet in mogelijkheden voor de bouw van ca. 520 woningen. Het bestemmingsplan Dalmeden bestaat grotendeels uit bestemmingen die door burgemeester en wethouders moeten worden uitgewerkt. Het gebied is onderverdeeld in een aantal deelgebieden, elk met een eigen karakter.

Deelgebied Stromen is het meest westelijke woongebied. De waterloop verdeelt het gebied in drie glooiende lobben. De noordgrens wordt gevormd door een langgerekte groenstrook en de Dalmedenweg. De Slangenbeek vormt de zuidgrens. De Beemd vormt de oostelijke grens met deelgebied Meander en de Donken. Het bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Stromen bevat 38 uit te geven kavels voor woningen.

Hier op de site kunt u meer lezen over het bestemmingsplan Dalmeden.

Procedure

Het uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken heeft van 2 oktober tot en met 12 november 2013 ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn is één beroepschrift ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 12 november 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en het beroepschrift ongegrond verklaard. Daarmee is het uitwerkingsplan op 12 november 2014 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Stromen kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?