Uitwerkingsplan De Veldkamp 2014

Plangebied

De grens van het Uitwerkingsplan De Veldkamp 2014 wordt globaal gevormd door de Lemerij aan de noordzijde, de spoorlijn Almelo-Enschede aan de oostzijde, de A1 aan de zuidzijde en de Burenweg aan de westzijde.

Aanleiding

Het bestemmingsplan 'De Veldkamp 2014' is een bestemmingsplan, met uitwerkingsbevoegdheid voor de gronden gelegen binnen de bestemming 'Bedrijf - Uit te werken'. In het ‘Uitwerkingsplan De Veldkamp 2014' is de bestemming 'Bedrijf - Uit te werken' uitgewerkt. Het ‘Uitwerkingsplan De Veldkamp 2014’ maakt de realisatie van een bedrijventerrein mogelijk ten behoeve van hoogwaardige reguliere bedrijvigheid.

Procedure

 Het Uitwerkingsplan De Veldkamp 2014 is op 4 juli 2018 onherroepelijk geworden.
Het plan is op 15 mei 2018 vastgesteld door de sectormanager Fysiek, daartoe gemandateerd door het college van B en W. Het vastgestelde uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 23 mei tot en met 3 juli 2018 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State.
U kunt een papieren versie van het uitwerkingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?