Uitwerkingsplan uitbreiding winkelcentrum Esrein

Plangebied

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door het Esrein aan de noordzijde, de Laan Hart van Zuid aan de oostzijde, de achtertuinen van de woningen aan de Loweg aan de westzijde en het nog te ontwikkelen woongedeelte van het Emgaterrein aan de zuidzijde. Het plan gaat uit van de realisatie van een winkelcentrum (uitbreiding van winkelcentrum Esrein en de bouw van woningen). Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

Hart van Zuid, centraal gelegen in de stad Hengelo, is een gebied dat met een omvang van 50 hectare tot één van de grootste binnenstedelijke herstructureringslocaties in Nederland behoort. Op de industrieterreinen van Stork en Dikkers verrijst een heel nieuw en aantrekkelijk stadsdeel. Het Emgaterrein is een van de deelgebieden van Hart van Zuid. Het noordelijk deel van dit terrein wordt gebruikt voor de uitbreiding van het winkelcentrum Esrein en de realisatie van woningen. In het vigerende bestemmingsplan Hart van Zuid is voor dit gebied een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen.

Lees meer over het bestemmingsplan Hart van Zuid.

Procedure

Het college van B en W heeft op 8 mei 2012 het Uitwerkingsplan uitbreiding winkelcentrum Esrein vastgesteld. U kon het vastgestelde uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken van 16 mei 2012 t/m 26 juni 2012 op afspraak inzien. Tijdens deze inzagetermijn zijn drie beroepen ingesteld tegen het plan en is één verzoek om voorlopige voorziening ingediend tegen het plan.

Op 13 augustus 2012 heeft de Raad van State het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. In haar uitspraak van 27 maart 2013 heeft de Raad van State vervolgens 1 beroep niet-ontvankelijk en 2 beroepen ongegrond verklaard. Daarmee is op 27 maart 2013 het uitwerkingsplan onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?