bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Kamers, deel 1

Plangebied

Het plangebied Kamers is het meest oostelijke woongebied van Dalmeden en grenst over de gehele lengte aan de gemeente Dinkelland. Hieronder is het plangebied als vlek weergegeven binnen de blauwe contour van het bestemmingsplan Dalmeden.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Dalmeden is 29 januari 2008 door de raad vastgesteld. Dit plan voorziet in mogelijkheden voor de bouw van ca. 520 woningen. Het bestemmingsplan Dalmeden bestaat grotendeels uit bestemmingen die door burgemeester en wethouders moeten worden uitgewerkt. Het gebied is onderverdeeld in een aantal deelgebieden, elk met een eigen karakter.
Dit uitwerkingsplan Kamers, deel 1 bestaat uit 16 uit te geven kavels.

Lees meer over het bestemmingsplan Dalmeden.

Procedure

U kon het uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken van 12 december 2012 tot en met 22 januari 2013 inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121 in Hengelo. Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen beroep tegen het uitwerkingsplan ingesteld en daarom is het uitwerkingsplan inmiddels onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Kamers, deel 1 kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?