bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking kavel voormalige garage Heuvel

Aanleiding

Het bestemmingsplan Dalmeden voorziet in mogelijkheden voor de bouw van ca. 520 woningen. Het plan bestaat grotendeels uit bestemmingen die door burgemeester en wethouders moeten worden uitgewerkt. Het gebied is onderverdeeld in een aantal deelgebieden, elk met een eigen karakter.

De kavel van de voormalige garage Heuvel is gelegen aan de Bornsedijk, nabij nr. 53. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van een woning mogelijk op dit perceel. Onderstaande afbeelding geeft de ligging van het uitwerkingsplan aan binnen het plangebied van het bestemmingsplan Dalmeden.

Lees meer informatie over het bestemmingsplan Dalmeden.

Procedure

Het ontwerp uitwerkingsplan heeft van 4 december 2009 t/m 14 januari 2010 ter inzage gelegen bij de afdeling Vergunningen en bij de Gemeentewinkel. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders ingediend. Het uitwerkingsplan voor de kavel van de voormalige garage Heuvel is vastgesteld op 4 februari 2010.

U kon het vaststellingsbesluit met het uitwerkingsplan van 12 februari 2010 tot en met 25 maart 2010 inzien bij de afdeling Vergunningen en bij de Gemeentewinkel. Er is geen beroep ingesteld, dus het uitwerkingsplan is op 26 maart 2010 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt uĀ deĀ onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?