Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16

Plangebied

Het plangebied Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16 betreft de percelen behorende bij Nijhuisbinnenweg 16. Deze grens wordt globaal gevormd door de kadastrale percelen gemeente Hengelo (O) sectie F nummers 1308, 1475, 1638 (deels), 1639, 1640 (deels), 1641, 1691, 1868 en 1869.

Aanleiding

Aan de Nijhuisbinnenweg 16 is een agrarisch bedrijf gevestigd. De gemeente Hengelo heeft op dit perceel een aantal overtredingen (verharding en gebouwen welke zonder vergunningen buiten het bouwvlak zijn gerealiseerd) geconstateerd. Ruimtelijk gezien zijn deze echter aanvaardbaar en worden in het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16 ingepast. 

Procedure

De gemeenteraad heeft op 21 mei 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16 vastgesteld. Het bestemmingsplan lag van 29 mei tot en met 9 juli 2019 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is dan ook nog niet onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?