Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan

Plangebied

Het plangebied ‘Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan’, is globaal gelegen tussen de spoorlijn Zutphen-Hengelo, De Aletta Jacobslaan en de Geerdinksweg.

Aanleiding

In het vigerende bestemmingsplan ‘Gezondheidspark’ zijn de gronden bestemd als ‘Wonen’ en ‘Gemengd’. In het bestemmingsplan ‘Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan’ krijgen deze percelen de bestemming ‘Groen’ of ‘Wonen’. Deze wijziging van de bestemming volgt uit de Woonvisie, het Woningbouwprogramma 2015-2016 en de daarbij behorende stukken.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 15 januari 2019 het bestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan lag van 30 januari tot en met 12 maart 2019 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is dan ook nog niet onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?