Tuindorp 't Lansink 2016

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan Tuindorp 't Lansink 2016 komt overeen met dat van het bestemmingsplan uit 2005 en tevens met dat van het beschermde dorpsgezicht Tuindorp 't Lansink zoals dat is aangewezen. Ruwweg wordt de grens van het plangebied gevormd door de volgende straten; Ainsworthstraat, spoorlijn Hengelo-Zutphen, Lansinkesweg, Willem de Clerqstraat, Beckumerstraat, Buitenweg, Lansinkweg, Chr. Huygenslaan, Industriestraat, Breemarsweg, Oelerweg en 't Onland.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink 2016 is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is wel een herijking van dit oude plan aan de hand van gewijzigde regelgeving, 10 jaar gebruikservaring van het plan en wellicht op detailniveau gewijzigde inzichten. Het bestemmingsplan vormt een continuering in het veiligstellen van de bijzondere kwaliteit van Tuindorp 't Lansink.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 15 januari 2019 het bestemmingsplan Tuindorp ‘t Lansink gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan lag tot en met 2 april 2019 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is dan ook nog niet onherroepelijk.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?