Vooroorlogse wijken 2016 (deel 2)

Plangebied

Het plangebied Vooroorlogse wijken 2016 ligt als een schil rond de binnenstad. Deel 2 betreft het oostelijk deel, gelegen tussen de Bornsestraat - Beukweg - Uitslagsweg - Sloetsweg - Havezatenlaan - Castorweg -Joseph Haydnlaan - Sweelinckstraat - Beethovenlaan - Grundellaan - Breukersweg - Woltersweg -Enschedesestraat – Centrumring.

Aanleiding

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Om deze reden wordt het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken uit 2005 geactualiseerd. Het eerste deel is al vastgesteld. Het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 2) is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden dus niet meegenomen in het bestemmingsplan.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 12 februari 2019 het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2) gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 27 februari tot en met 9 april 2019 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is dan ook nog niet onherroepelijk. 

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?