Wijzigingsplan Bedrijventerrein Westermaat, eerste wijziging (Galvano)

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Scandinaviëlaan en wordt aan de oost- en zuidzijde ingeklemd door de bebouwing van Eaton en de vijver aan de westzijde.

Aanleiding

Het bedrijf Galvano B.V. is momenteel gevestigd op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid en is voornemens haar activiteiten te verplaatsen naar een perceel op het bedrijventerrein Westermaat. Het perceel, tevens plangebied ligt aan de Scandinaviëlaan en wordt aan de oost- en zuidzijde ingeklemd door de bebouwing van Eaton en de vijver aan de westzijde. Galvano B.V. valt onder de werking van het Besluit externe veiligheid en inrichtingen. Vestiging op Westermaat is mogelijk na wijziging van het bestemmingsplan.

Lees meer over het bestemmingsplan Bedrijventerrein Westermaat.

Procedure

Het ontwerp wijzigingsplan heeft van 6 juli 2011 t/m 16 augustus 2011 ter inzage gelegen bij de afdeling Vergunningen. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders ingediend. Het wijzigingsplan bedrijventerrein Westermaat, eerste wijziging (Galvano) is vastgesteld op 17 augustus 2011. U kon het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken van 24 augustus 2011 t/m 4 oktober 2011 op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121 in Hengelo. Er is geen beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan is daarom op 5 oktober 2011 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het wijzigingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?