Projectbesluiten

Algemeen

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente Hengelo mag gebeuren. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht. In de oude wet (Wet op de Ruimtelijke Ordening) hadden gemeenten meerdere mogelijkheden tot het verlenen van vrijstelling van een bestemmingsplan. Deze zijn komen te vervallen met de nieuwe Wro. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan heeft de gemeente wel de mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden ontheffing te verlenen. Een van deze mogelijkheden is het zogeheten projectbesluit. Deze ontheffing maakt het mogelijk om vooruit te lopen op een bestemmingsplanherziening.

Voordat een projectbesluit onherroepelijk is, doorloopt het verschillende stadia. Hieronder staan deze stadia. Klikt u op een stadium om de digitale projectbesluiten in te zien die zich in dat stadium bevinden.
 

U kunt projectbesluiten inzien via de naam van het plan.

Procedure projectbesluit

De 'oude' artikel 19 lid 1 en 2 vrijstellingen die op aanvragen voor 1 juli 2008 nog toegepast mochten worden, zijn vervallen. Hiervoor is het projectbesluit in de plaats gekomen. Maar de procedure van een projectbesluit kan, zeker vergeleken met de doorlooptijd van de vrijstellingen, toch nog erg lang duren. Zelfs nog langer dan een bestemmingsplanherziening.

Lees meer over de procedure van het projectbesluit

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?