Voorbereidingsbesluiten

Algemeen

Met een voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad dat een herziening van het bestemmingsplan van een bepaald gebied wordt voorbereid. Het nemen van een voorbereidingsbesluit kan nodig zijn om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden, maar is soms ook noodzakelijk om mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen.

Als een bestemmingsplan voor een bepaald gebied sterk verouderd is, kan het zijn dat het plan ongewenste ontwikkelingen toestaat. Het voorbereidingsbesluit kan in dat geval genomen worden om een gebied te 'bevriezen' en binnenkomende aanvragen aan te kunnen houden. Andersom kan ook voorkomen. Een gewenste ontwikkeling past niet in een sterk verouderd bestemmingsplan. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van een vrijstellings- of ontheffingsprocedure. In sommige gevallen kan het dan wettelijk vereist zijn dat voor de locatie van de vrijstelling een voorbereidingsbesluit van kracht is. Op die manier kan de gemeenteraad meewerken aan een ontwikkeling die niet past binnen het bestemmingsplan, maar die wel wenselijk wordt gevonden.

U kunt voorbereidingsbesluiten inzien via de naam van het plan.

Procedure voorbereidingsbesluit

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht geworden. Ten opzichte van de 'oude' situatie is de procedure van het voorbereidingsbesluit veranderd. De rechtsbescherming tegen het nemen van een voorbereidingsbesluit is met het van kracht worden van de nieuwe wet komen te vervallen. De gemeenteraad stelt het voorbereidingsbesluit vast en hiertegen kunt u geen bezwaar of beroep aantekenen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?