Buurten in Berflo Es

Hieronder leest u een korte beschrijving van de verschillende buurten in de wijk Berflo Es. U vindt informatie over de vier woonwijken en de drie bedrijventerreinen.

Berflo Es Noord

Berflo Es Noord wordt gekenmerkt door een mix van vooroorlogse  en woningen uit de jaren tachtig en negentig. De typische woningen uit de jaren dertig geven de buurt een karakteristieke uitstraling. Daarnaast wordt het beeld in grote delen van de buurt bepaald door industrieel erfgoed. Op het industrieterrein van Stork en Dikkers is van start gegaan met het project ‘Hart van Zuid’.

Berflo Es Zuid

Het beeld van de Berflo Es Zuid wordt met name bepaald door huurwoningen uit de jaren vijftig. Berflo Es Zuid is een kinderrijke buurt, met veel gezinnen. De buurt is dichtbevolkt en de binding met de buurt lijkt groot, gezien de lage doorstroom van bewoners.

Veldwijk Noord

Veldwijk Noord is qua woningen een vrij homogene buurt. De buurt bestaat voor het grootste deel uit goedkope, gestapelde huurwoningen met aan de randen en langs het spoor wat oudere woningen. Een deel van de huurwoningen is gesloopt. Zie verdere informatie op www.berflomooi.nl. Veldwijk Noord is een echte multiculturele buurt. Het gemiddelde inkomen ligt beneden het Hengelo's gemiddelde.  

Veldwijk Zuid

Veldwijk Zuid wordt gekenmerkt door (gestapelde) huurwoningen die bijna allemaal zijn vernieuwd. In het zuidoosten van de buurt vormen de Meidoornstraat en de Magnoliastraat met vrijstaande koopwoningen een uitzondering op dit beeld, evenals de witte woningen in de omgeving van de Kuipersdijk. De ruim 1200 bewoners zijn over het algemeen alleenstaand en een aanzienlijk deel is van middelbare leeftijd. Ook Veldwijk Zuid is een multiculturele buurt. De bewoners hebben veelal een laag inkomen.

Bedrijventerreinen

De Berflo Es heeft drie bedrijventerreinen binnen haar grenzen: Twentekanaal Zuid II, Twentekanaal Noord II en Boeldershoek. In de hele wijk, inclusief deze terreinen, zijn ongeveer driehonderd bedrijven en instellingen gevestigd.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?