Hasseler Es

De Hasseler Es valt onder Stadsdeel Noord. De wijk werd eind jaren '70 gebouwd. Door het grote aantal eengezinswoningen wonen er veel gezinnen met kinderen. In de wijk staan zeven scholen voor basisonderwijs. Naar verhouding wonen er veel jongeren in de Hasseler Es. Het is een groene wijk met veel bomen. Het winkelcentrum is in 2007 helemaal vernieuwd. Ook is er een Kulturhus met een bibliotheek, sporthal en wijkcentrum.
De Hasseler Es heeft een actieve bewonersorganisatie. Dat is de Wijkraad Hasseler Es. Het bestuur van de stichting Wijkraad Hasseler Es is samengesteld uit wijkbewoners. 

Nieuws uit de wijk

  • Wijkperspectief Hasseler Es
    Gemeente, Welbions en de politie hebben een wijkperspectief gemaakt voor de Hasseler Es. Het wijkperspectief schetst een beeld van de wijk over 10 jaar. De komende tien jaar staan geen grote fysieke ingrepen in de wijk gepland. De woningen in de wijk zijn goed verkoopbaar en goed van kwaliteit. Van verloedering is geen sprake. Duurzaamheid wordt in de Hasseler Es een belangrijk thema. Wanneer niet wordt geïnvesteerd in woningen, zal de Hasseler Es mogelijk een steeds meer energie-onzuinige wijk zijn. De ambitie is om het imago van de wijk meer onderscheidend en bekender te maken. Over 10 tot 15 jaar trekt de wijk mensen van binnen en buiten Hengelo aan om er te komen wonen. De identiteit van de Hasseler Es is die van een veilige, kinderrijke en groene wijk. Bovendien biedt het nabije buitengebied kansen voor recreatie. Deze sterke punten van de Hasseler Es dragen bij aan het positieve imago van de wijk. Wanneer er vraag naar is, wordt er in de toekomst ingezet op het levensloopbestendiger maken van de woningen in de hele wijk. Zo blijft de mix van generaties in de wijk behouden. Het versterken en onderhouden van het groene karakter van de wijk is een aandachtspunt. Dit onderwerp heeft de afgelopen tijd volop in de belangstelling gestaan. Het wijkprogramma wordt het vervolg op het perspectief. Hierin worden concrete acties benoemd.
  • Wijkprogramma Hasseler Es 2012-2015
    De wijkprogramma’s hebben voor de meeste Hengelose wijken een looptijd van één jaar. Voor de wijken die nu een wijkperspectief hebben, worden wijkprogramma’s gemaakt met een looptijd van 4 jaar. Dit geldt ook voor de Hasseler Es. Dit vierjarige wijkprogramma wordt jaarlijks bijgesteld waar nodig. In het wijkprogramma voor de Hasseler Es staan concrete plannen voor de wijk. Iedere vier jaar evalueert de gemeente samen met Welbions of ze nog op de juiste koers zitten. Bij het maken van het wijkprogramma zijn ook bewoners betrokken.
Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?