Hengelose Es

De Hengelose Es bestaat uit de buurten Harmsveld-Tichelwerk, ’t Wilbert en de Hengelose Es Noord. Centraal in de wijk is het nieuwe winkelcentrum, met daarboven een woonzorgcomplex. Opvallende elementen in de wijk zijn: het Weusthagpark, het Twentebad, Kinderboerderij 't Weusthag en de sporthal.
In de Hengelose Es is Bewonersorganisatie Hengelo Midden (BHM) actief.

Harmsveld-Tichelwerk is de oudste buurt en dateert van voor 1900. Het is een groene buurt waar veel verschillende bouwstijlen te vinden zijn. Daardoor oogt de buurt afwisselend en sfeervol. Beeldbepalend is het centraal in de buurt gelegen scholeneiland met meerdere scholen voor voortgezet onderwijs.

‘t Wilbert is kort voor de oorlog gebouwd en kenmerkt zich door veel arbeiderswoningen en veelal smalle straatjes. Een oplossing voor de parkeerproblematiek staat hoog op het prioriteitenlijstje van de bewoners. ’t Wilbert is een stabiele, sfeervolle wijk, waar mensen graag en lang wonen.

De Hengelose Es Noord stamt uit de jaren zestig. In de buurt wonen mensen met veel verschillende nationaliteiten. Er zijn vooral huurwoningen en de doorstroom in de woningen is hoog. In de jaren negentig is een deel van de buurt afgebroken en herbouwd met zowel koop- als huurwoningen.

Timmersveld is een bedrijventerrein met een stuk lintbebouwing op de hoek Landmansweg en Deurningerstraat. Het bestaat uit een afwisselende bebouwing van bedrijven, aangevuld met woningen. Ook zijn er delen waar wonen en werken wordt gecombineerd.

Nieuws uit de wijk

  • Wijkperspectief
    De gemeente Hengelo heeft samen met woningcorporatie Welbions, politie en andere partners een wijkperspectief voor de Hengelose Es geschreven. Het wijkperspectief is een schets van de wijk voor de komende 10 jaar.
  • Wijkprogramma Hengelose Es Noord 2011-2015
    De wijkprogramma’s hebben voor de meeste Hengelose wijken een looptijd van één jaar. Voor de wijken die nu een wijkperspectief hebben, worden wijkprogramma’s gemaakt met een looptijd van 4 jaar. Dit geldt ook voor de Hengelose Es. Voor de Hengelose Es is gekozen een programma te maken voor alleen de buurt Noord. Uit de wijkanalyse en het wijkperspectief is naar voren gekomen dat de problemen in de Hengelose Es zich concentreren in de buurt Noord. Daarom is besloten specifiek voor de Hengelose Es Noord een wijkprogramma te schrijven. Dit vierjarige wijkprogramma wordt jaarlijks bijgesteld waar nodig. In het wijkprogramma voor de Hengelose Es Noord staan concrete plannen voor de wijk. Iedere vier jaar evalueert de gemeente samen met Welbions of ze nog op de juiste koers zitten. Bij het maken van het wijkprogramma zijn ook bewoners betrokken.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?